vum_instax_1-1

Historie

Historie společného Veletrhu pracovního uplatnění v medicíně a farmacii sahá až do roku 2010, kdy se konal první ročník spolupořádaný Spolkem českých studentů farmacie a Asociací studentů medicíny. Symbolem Veletrhu se stal červenozelený kříž, který představuje spojení červeného lékařského a zeleného lékárenského kříže.

Od té doby se Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacii konal pravidelně na jaře v dubnu za vysokého zájmu studentů obou hradeckých fakult Univerzity Karlovy a účasti představitelů předních organizací působících na poli českého zdravotnictví.

Již druhý ročník, který se konal 10. dubna 2011, s sebou přinesl rozdělení Veletrhu do dvou pracovních dní z důvodu velkého zájmu vystavovatelů, což podtrhuje význam a prestiž Veletrhu. Veletrh pracovního uplatnění v medicíně a farmacie tak představoval několik let jedinečnou možnost pro osobní setkání studentů farmacie a medicíny s potenciálními zaměstnavateli ze soukromé i veřejné sféry.

 

Komu je projekt určen?

Veletrh je určen zejména studentům vyšších ročníků lékařské fakulty, ale stejně tak i neatestovaným lékařům. Během tohoto dne se můžete seznámit s mnoha poskytovateli práce ve vašim oboru, ptát se na věci, které vás zajímají, poslechnout si přednášky jak komerční, tak odborné. 

vum_instax_1-3
VPUMF-82

Naše vize

Naší vizí a motivací je zprostředkovat studentům kontakt s budoucími zaměstnavateli a tím příblížit realitě jejich představy o budoucím zaměstnání. Odbornou sekcí přednášek chceme zaručit co nejvíce objektivní pohled na situaci pracovního trhu ve zdravotnictví a biomedicínském výzkumu.

Cíle


Pro studenty
1. rozšířit si obzory pracovních možností
2. setkat se s potenciálními zaměstnavateli
3. možnost porovnat pracovní příležitosti u nás a v zahraničí
4. setkat se s domácími odborníky, možnost poslechnout si zkušenosti s prací v zahraničí
5. motivovat studenty v pregraduální přípravě


Pro vystavovatele
1. setkat se se studenty jako potenciálními zaměstnanci
2. možnost navázání kontaktu a dohody na budoucí spolupráci
3. setkat se s vedoucími pracovníky dalších zdravotnických zařízení

VPUMF-117

Kontakt

Asociace studentů medicíny
Lékařská Fakulta UK HK
Šimkova 870
500 03 Hradec Králové

email: asm.vum@gmail.com

Hlavní organizátor

Adrian Alexovič
adrian.alexovic@gmail.com
+421 902 257 491

Místo a datum

10. dubna 2019

Fakultní nemocnice Hradec Králové
Budova č. 40