Skip to content
Moravskoslezský kraj
Moravskoslezský kraj
AGEL_H72

AGEL a.s.

 • AGEL je nejúspěšnějším soukromým poskytovatelem zdravotní péče ve střední Evropě. 
 • V České republice v současné době AGEL provozuje 14 nemocnic, síť poliklinik, síť lékáren, laboratoří, distribuční společnosti a další specializovaná zdravotnická zařízení. Minulý rok skupina AGEL oslavila kulaté 30. výročí svého vzniku.
 • Od roku 2006 působí AGEL také i na Slovensku, kde v tuto chvíli má společnost AGEL 13 nemocnic a specializovanou nemocnici v Bratislavě. 
 • Zdravotnická zařízení Skupiny AGEL poskytují špičkové služby a disponují nejmodernějším přístrojovým vybavením. 
 • Statut centra vysoce specializované péče nese a do speciální sítě Ministerstva zdravotnictví ČR se řadí Komplexní onkologické centrum Nemocnice AGEL Nový Jičín, Iktové centrum Nemocnice AGEL Ostrava-Vítkovice či Komplexní kardiovaskulární centrum Nemocnice AGEL Třinec-Podlesí. 
 • Skupina AGEL je v současnosti vyhledávaným zaměstnavatelem, který nabízí uplatnění cca pro 14.000 svých zaměstnanců. Všechna zdravotnická zařízení skupiny disponují akreditovanými pracovišti pro vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků.
Rebrand_nemocnice_CZ_1920_v02_cz
Rebrand_nemocnice_CZ_1920_v02_sk
Kardiologické centrum Pardubice
Kardiologické centrum Pardubice

Jak vypadá výběrový proces do naší firmy? 

Všechny otevřené pozice inzerujeme na kariérních stránkách společnosti AGEL: https://www.agel.cz/kariera/nabidka-prace.html a vybraných pracovních portálech, jako je např. jobs.cz, popř. jednotlivé facebookové stránky zdravotnických zařízení.

Pokud se absolvent chce přihlásit na konkrétní pracovní pozici, je třeba vyplnit náš kontaktní formulář, který najde hned pod textem konkrétního pracovního inzerátu, popř může kontaktovat přímo naše personální oddělení.

A co se bude dít, když nás profil zaujme?

Ti, co odpovídají zadaným požadavkům, jsou kontaktování Personálním oddělením společnosti AGEL a průběžně jsou zváni na osobní pohovor. 

V prvním kole se většinou uchazeč potká se zástupcem z HR a budoucím nadřízeným. Ověřujeme si zejména zkušenosti a předpoklady nutné pro výkon dané pozice.

Do naší firemní kultury zapadne každý, kdo ví, co od dané pracovní pozice sám čeká, co by se chtěl naučit a kam chce směřovat.

Prošli jste úspěšně výběrovým řízením? Gratulujeme!

Všem našim zaměstnancům tvoříme před nástupem adaptační plán na míru. Čeká je tak zaškolení do pracovního procesu, seznámení se s novým prostředím a s kolegy z daného pracoviště –  a po celou dobu s podporou nadřízeného a HR. Na konci zkušební doby společně celé období vyhodnotíme a v případě oboustranné spokojenosti se těšíme na další spolupráci.


Jaké znalosti by měl mít ideální kandidát?

Především ukončené vysokoškolské vzdělání a znalosti, které odpovídají konkrétní pozici. Není potřeba se obávat, co absolvent neumí, my se snažíme doučit.

A jak to u nás probíhá po promoci? … Průběh vzdělávání lékařů po promoci, specializačního vzdělávání, zajišťují akreditované zařízení, které přidělí školenci školitele se specializovanou způsobilostí. Všechna zdravotnická zařízení skupiny AGEL disponují akreditovanými pracovišti pro vzdělávání lékařů a nelékařských zdravotnických pracovníků, kde garantujeme odborné vedení, lékaře s atestací v daném oboru. V předatestačním vzděláváním máme bohaté a několikaleté zkušenosti.


Jaké dovednosti a kompetence by měl mít ideální kandidát? .. Soft skills

Mezi základní předpoklady patří především tolerance, flexibilita a schopnost udržovat dobré mezilidské vztahy. U nás se pracuje v týmu zkušených profesionálů, kde na prvním místě je především zdraví pacienta.

20210121_nemocnice_podlesi_JZ_8454-Edit
Novy Jicin
Nemocnice_Sîternberk_7642
Kardiologické centrum Pardubice

Jaké benefity skupina AGEL nabízí?

Především nabízíme rozvoj profesní kariéry nejen absolventům VŠ. Společnost AGEL má v Česku bezesporu nejvíce zkušeností s provozováním soukromého zdravotnictví, neboť již 30 let funguje na trhu práce.

Máme skvěle propracovaný systém zaměstnaneckých benefitů, kde nabízíme např.

 • podporu dalšího odborného růstu a zvyšování kvalifikace,
 • účast na vzdělávacích akcích v rámci specializačního vzdělávání v souladu s plánem vzdělávání,
 • nabízíme stipendium pro studenty magisterských, ale i bakalářských oborů pro nelékařské zdravotnické pracovníky – jako např. všeobecná sestra, fyzioterapeut, radiologický asistent, zdravotní laborant a další.
 • příspěvek 10.000,- Kč na studijní účely v rámci rezidenčního místa,
 • pracovní poměr, který jsme schopni ušít přímo na míru
 • úhrada poplatků členů ČLK …. A spoustu dalších zajímavých a lákavých výhod.

A co u nás opravdu absolventi již nenajdou, jsou kvalifikační dohody – nejde nám o podpis závazku, ale snažíme se o vzájemnou oboustrannou důvěru.

Jaká je možnost kariérního růstu a dalšího vzdělávání u nás ve skupině? 

Odborně i finančně podporujeme specializační vzdělávání našich zaměstnanců. Kompletně zajistíme a naši školitelé odborně zaštítí specializační vzdělávání. Máme dlouholeté zkušenosti s přípravou lékařů k atestaci – pravidelně žádáme a jsou nám přidělována rezidenční místa. 

Podpora rodin s dětmi – podporujeme zřizování dětských skupin, jako např. mateřské školky, ale také i dlouhodobě pro naše zaměstnance, respektive pro jejich děti, organizujeme letní dětské tábory, kde se o děti stará zkušený a profesionální tým.

Praxe a stáže pro studenty.

Tuto možnost nabízíme ve směs ve všech našich zdravotnických zařízení. Vyjímkou není ani náš stipendijní program pro studenty, který je velmi motivační. Studenty finančně motivujeme po celou dobu studia, až do výše 6000 Kč měsíčně. Po celou délku studia studenta finančně podpoříme a ještě získá perspektivu pracovního uplatnění.

Možnost spolupráce na diplomové práci?

Ve skupině AGEL je řada zkušených odborníků, kteří rádi nabídnou spolupráci na diplomové práci. Pomoc a konzultace při práci od kolegů s dlouholetou praxí je u nás samozřejmostí.

absolventi1
A5_stipendium_jpg
DEN s primářem - leták na IG

Výhodami stipendijního programu AGEL jsou:

 • Sít kvalitních zdravotnických zařízení po celé ČR – student si vybere, ve kterém zařízení chce do stipendijního programu nastoupit.
 • Možnost přestupu do jiného zařízení skupiny v průběhu programu.
 • Individuální přístup dle oboru a zájmu studenta.
 • Garance uplatnění po ukončení studia.
 • Široký výběr možností uplatnění (oddělení, ambulance, pracoviště).
 • Příjemné a přátelské prostředí ve všech zdravotnických zařízeních skupiny.
 • Kvalitní absolventský program napříč celou skupinou – od absolventa k atestaci v řádně určeném čase.

Napište na naše personální oddělení: personalni@agel.cz anebo studenti@agel.cz a náš profesionální tým vás bude ihned kontaktovat a doplní potřebné informace.

Touto cestou bychom chtěli i informovat o velké akci, kterou společnost AGEL připravila pro studenty 6. ročníků LF, a to DEN S PRIMÁŘEM. Jedná se o jedinečnou příležitost představit studentům vybrané oddělení v širším spektru. Společně s primářem si student projde vybrané oddělení, student bude seznámen s celým provozem oddělení, kolektivem, systémem vzdělávání a popovídáte si o všem, co ho bude následně zajímat.  Celé dopoledne tak student může strávit po boku primáře a bude mít možnost nahlížet mu přímo pod ruce v rámci jeho práce. Veškeré informace studenti najdou na našich stránkách… densprimarem.agel.cz 

Personální specialistka za společnost AGEL
Mgr. Pavlišová Klára
Klara.pavlisova@agel.cz
601158700

TOMBOLA

Na výše zmíněnou nemocnici se vyskytuje otázka v rámci našeho tombolového dotazníku, nepropásněte šanci vyhrát iPad AIR a další ceny!

Snímek obrazovky 2021-05-14 v 22.42.18

Psychiatrická nemocnice Opava


Psychiatrická nemocnice v Opavě je zdravotnické zařízení, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví ČR. Jde o nemocnici určenou pro diagnostiku a léčbu celého spektra duševních chorob včetně dětské psychiatrie. Nemocnice disponuje 756 lůžky, na kterých se ročně vyléčí přes 4 100 pacientů. Spádové území nemocnice představuje 1,3 mil. obyvatel Moravskoslezského kraje. Nemocnice nabízí komplexní, vysoce odbornou psychiatrickou, psychologickou i sociálně-zdravotní péči. Disponujeme jak akutními, tak následnými psychiatrickými lůžky. Součástí nemocnice je Centrum duševního zdraví, které poskytuje terénní psychiatrické služby v domácím prostředí pacientů. Provádí rovněž ochranné ústavní léčby, zabezpečuje doškolování vlastních pracovníků, provádí zdravotně výchovnou a osvětovou činnost a v neposlední řadě zabezpečuje nezbytné hospodářské a materiální podmínky pro plynulý chod nemocnice.

PNO_příprava na výstavu obrazů pacientů_2019
PNO_zaměstnanci_před KD_2018
PNO leták

Naší snahou je vyjít maximálně vstříc našim pacientům i jejím rodinným příslušníkům tak, aby návrat pacienta do běžného života byl co nejrychlejší, nejplynulejší a co možná nejméně bolestný. Primární snahou všech zaměstnanců PN Opava je vytvořit příjemné klima a atmosféru v nemocnici, aby nejen pacienti a jejich blízcí byli spokojeni s vlastní léčbou, ale aby i všichni zaměstnanci nemocnice byli spokojeni s výsledky své práce.

 

Kontaktní údaje
MUDr. Mgr. David Besta
náměstek pro LPP PN v Opavě
tel.: +420 725 557 505
e-mail: besta@pnopava.cz

TOMBOLA

Na výše zmíněnou nemocnici se vyskytuje otázka v rámci našeho tombolového dotazníku, nepropásněte šanci vyhrát iPad AIR a další ceny!

logo

Karvinská hornická nemocnice


Karvinská hornická nemocnice a. s.
zahájila svou činnost 1. února 1996 po privatizaci tehdejší Hornické nemocnice s poliklinikou. Jako nestátní zdravotnické zařízení, které poskytuje zdravotní péči formou lůžkové a ambulantní péče, prošla velmi dynamickým vývojem a v současné době patří k moderním nemocnicím, které poskytují specializovanou, vysoce odbornou péči a nabízí diagnostické a léčebné postupy na špičkové úrovni.

Dlouhodobě skvělých výsledků dosahuje Centrum nemocí páteře a pohybového aparátu, jehož lékaři ročně provedou přibližně 700 náhrad velkých kloubů a 300 operací páteře, a také Iktové centrum, akreditované u Ministerstva zdravotnictví ČR, které loni ošetřilo 557 pacientů s cévní mozkovou příhodou. Celkem 68 z nich byla přitom podána trombolytická léčba v průměrném čase do 17 minut od přijetí do nemocnice, což je nejrychleji v Moravskoslezském kraji. Třetím nosným pilířem KHN a.s. je Centrum pracovní medicíny s oddělením pracovnělékařských služeb
a oddělením pracovního lékařství, které je oprávněno k uznávání nemocí z povolání v okresech Karviná a Frýdek-Místek.

Lůžkovou péči poskytuje KHN a.s. na interním, neurologickém, ortopedickém a rehabilitačním oddělení, na oddělení chirurgie páteře a od letoška také na oddělení následné péče. Po zprovoznění nové modulární budovy, která se stavěla pět měsíců, má nemocnice k dispozici celkem 207 lůžek, z toho 17 lůžek intenzivní péče. Nemocnice dále disponuje plně digitalizovaným radiodiagnostickým oddělením s mamodiagnostickým centrem a také oddělením klinické biochemie. V neposlední řadě poskytuje KHN a.s. zdravotní péči v širokém spektru moderně vybavených odborných ambulancí.

Budova
Nová budova1
Nová budova5_zdroj KOMA MODULAR
Nová budova3_zdroj KOMA MODULAR

zdroj: KOMA MODULAR

O vysoké úrovni poskytované péče svědčí i řada ocenění, které nemocnice v uplynulém roce získala. Evropská organizace pro cévní mozkové příhody (ESO) udělila Iktovému centru KHN a.s. za rok 2019 Diamond status, což je nejvyšší možné ohodnocení. KHN a.s. si vedla velmi dobře také v celostátním projektu Nemocnice ČR 2020, který realizuje HealthCare Institute. V rámci Moravskoslezského kraje obsadila z hlediska spokojenosti zaměstnanců 1. místo, z hlediska spokojenosti ambulantních pacientů 2. místo a u hospitalizovaných pacientů 3. místo. Z pohledu spokojenosti zaměstnanců se KHN a.s. v celorepublikovém srovnání, které vychází z výsledků 154 nemocnic, umístila v TOP 5. KHN a.s. se loni znovu zařadila mezi Českých 100 Nejlepších
v oborové kategorii Zdraví, vzdělání a humanita, což je ocenění za inovativní a cílevědomou práci, které každoročně uděluje společnost Comenius.

Aktuálně má  KHN a.s. 496 zaměstnanců, z toho 83 lékařů, 176 všeobecných a praktický sester a 297 ostatních zaměstnanců. KHN a.s. rovněž disponuje akreditacemi pro vzdělávání lékařů ve čtyřech základních kmenech – interním, neurologickém, ortopedickém a radiologickém. Dále má akreditovány vlastní specializované výcviky v gastroenterologii, neurologii, radiologii a zobrazovacích metodách, rehabilitační a fyzikální medicíně a vnitřním lékařství.

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít