Skip to content
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
Kraj Vysočina
Logo nemji final1

Nemocnice Jihlava


Moderní, ekonomicky stabilní nemocnice s celokrajskou působností, poskytující špičkové služby klientům kvalitním a motivovaným personálem.

– jsme největší nemocnice v Kraji Vysočina
– zaměstnáváme 1370 osob
– pracuje u nás 210 lékařů a 616 všeobecných sester
– poskytujeme péči na 706 lůžkách, z toho 62 je lůžek JIP
– 25 tisíc hospitalizací a 360 tisíc ambulantních ošetření ročně
– jsme výukové pracoviště pro studenty Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
– zajišťujeme praktickou část vzdělávání pro všeobecné sestry, porodní asistentky a zdravotní laboranty – probíhá u nás akreditovaný kurz sanitářů

_PAV7760
_PAV7880
Snímek obrazovky 2021-05-19 v 21.10.59
Snímek obrazovky 2021-05-19 v 21.10.43

Komplexní onkologické centrum

Onkologické oddělení Jihlava patří mezi 13 onkologických pracovišť v České republice, která získala statut Komplexní onkologické centrum. Naše KOC tvoří ucelenou síť vysoce specializované onkologické péče na Vysočině pro dospělé. Součástí centra jsou specialisté v oblasti onkogynekologie a onkochirurgie.

Kardiovaskulární centrum

Naše kardiologické oddělení poskytuje kardiovaskulární péči o pacienty a akutním koronárním syndromem. Ve spolupráci s Kardiocentrem Vysočina zajišťujeme včasnou a dostupnou moderní kardiologickou péči pro spádovou oblast Kraje Vysočina.

Iktové centrum

V jihlavském Iktovém centru je samostatná iktová jednotka v rámci Neurologického oddělení. Zajišťuje komplexní diagnos- tickou, léčebnou a časnou rehabilitační péči o pacienty s akutní fází cévní mozkové příhody, především léčbu systémovou trombolýzou a péči o fyziologické funkce v akutní fázi CMP. Zajišťuje také diagnostiku příčin akutní CMP a časnou sekun- dární prevenci, včetně endarterektomií karotických tepen, prováděných cévním chirurgem.

Ročně je zde v průměru ošetřeno 750 pacientů s cévní mozkovou příhodou.

Pokyny pro studenty – stážisty
Stážista před plánovanou stáží kontaktuje primáře nebo vrchní sestru daného oddělení a dohodne konkrétní období praxe.
Informace ohledně stáží a vzdělávání poskytne referentka vzdělávání Bc. Michaela Boryňská, borynskam@nemji.cz; 567 157 670.

Spolupracujeme s LOK, ČLK, nemocnicemi kraje Vysočina, LF a dalšími institucemi. Zajišťujeme aktivity v oblasti vzdělávací a výchovné činnosti
Vzdělávací akce jsou hodnoceny kredity ČLK.

Formy vzdělávání
konference, semináře – za účasti přednášejících z řad odborníků z NJ a z celé ČR, publikace vzdělávacích materiálů v tištěné i elektronické formě, semináře pro mladé lékaře.

Podpora vzdělávání
– Cena ředitele za vzdělávací aktivity
– Odměna za nejaktivnějšího přednášejícího
– Odměna za nejlepší publikaci
– Jednorázová odměna při úspěšném ukončení doktorandského studia
– Nositelům akademických titulů Ph.D. a CSc. přiznání osobního příplatku

CL8G7804
Snímek obrazovky 2021-05-19 v 21.11.12
Snímek obrazovky 2021-05-19 v 21.10.51
nemocnice

Nemocnice Třebíč

 

Poskytování zdravotní péče, v níž je zahrnuta ambulantní a lůžková základní a specializovaná diagnostická a léčebná péče, nezbytná preventivní péče a lékárenská činnost. Organizace provádí vědeckou, vzdělávací a informační činnost ve zdravotnictví, jíž se zejména rozumí provádění klinického hodnocení účinků léků a nové zdravotnické techniky, vědecko-výzkumná činnost, pregraduální a kontinuální vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví a zajištění činností odborné knihovny. Organizace poskytuje sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče.
 
Kontaktní údaje:
Nemocnice Třebíč, příspěvková organizace
Purkyňovo nám. 133/2
674 01  Třebíč

Telefon:  568 809 111

E-mail: info@nem-tr.cz
DSC_0290
DSC_0444
RSCF6363

Doplňkové činnosti:

 • Příprava a prodej obědů cizím strávníkům.
 • Příprava a prodej potravin a doplňkového sortimentu v kantýnách, či v bufetech, včetně prodeje vlastních výrobků.
 • Výdej a prodej léčivých přípravků, látek a zdravotnických pomůcek, prodej ostatního materiálu a zboží.
 • Provozování parkoviště, zpoplatnění vjezdu do areálu.
 • Ubytovací služby.
 • Pronájem věcí movitých.
 • Pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí, provozování tělovýchovných a sportovních zařízení.
 • Sterilizace zdravotnických prostředků.
 • Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor.
logo1

Nemocnice Pelhřimov


Naše nemocnice je moderně vybaveným zdravotnickým zařízením Kraje Vysočina. Podílíme se na zajištění dostupnosti ambulantní i lůžkové léčebné péče v kraji. Máme zaveden systém kontroly kvality péče a splňujeme všechny národní akreditační standardy. Poskytujeme základní a specializovanou péči v širokém rozsahu nabízených služeb pro celý region.  Máme pro vás k dispozici 340 lůžek na 10 odděleních a 56 specializovaných ambulancí.


Hospitalizační péče
10 lůžkových oddělení s 340 lůžky
– z toho 23 pro intenzivní péči,
– z toho 46 pro následnou péči,
– z toho 271 pro standardní péči.


Ambulantní péče
56 odborných ambulancí – rozšířeno o 3 ambulantní subspecializace: 
– lipidová ambulance,
– proktologická ambulance,
– ambulance kostního metabolismu.

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
centrální operační sály

Odborná nelůžková pracoviště

 • pneumologie
  – nelůžková (návaznost na  lůžkovou  léčebnu TRN Humpolec v rámci okresu),
 • radioterapie a onkologická radiologie
  – lůžkové oddělení zrušeno v roce 1999, zůstává ambulantní trakt, denní stacionář pro aplikaci chemoterapie, ambulance klinické onkologie a úzká provázanost na klinická oddělení – spolupráce formou specializovaných onkologických týmů,
 • ORL
  – lůžkové oddělení zrušeno v roce 1999, nyní péče zajišťována ve 2 ambulancích všeobecné ORL péče, ambulance – sluchadla, audiokomory, foniatrie a dětské ORL ambulance, zákrokového sálku, pro velké operace jsou využívány centrální operační sály. Pacienti jsou hospitalizováni na ostatních lůžkových odděleních dle charakteru onemocnění.

Komplementární péče
6 oddělení komplementu:
– klinická biochemie,
– hematologie a transfúzní lékařství,
– radiodiagnostika a zobrazovací metody,
– nukleární medicína,
– lékařská mikrobiologie,
– patologie.

Ostatní pracoviště
– nemocniční lékárna,
– DOSANKA – domácí péče,
– paliativní péče,
– dopravní zdravotní služba,
– hospodářsko-technické provozy, včetně administrativního zajištění.

 

08
2019_07_17_HELIKA_nemocnice Pelhrimov_0001_bez_loga_budov


Počet operací v roce 2020
: 2.941

Počet ošetřených a vyšetřených pacientů v roce 2020

počet ošetřených pacientů v ambulancích –  64.423
počet vyšetřených pacientů v komplementu –  91.060
počet ošetření v ambulancích –  157.817
počet vyšetření v komplementu –  241.855
 

Počet porodů v roce 2020: 527
Průměrná doba hospitalizace v roce 2020:  7,10 dne

TOMBOLA

Na výše zmíněnou nemocnici se vyskytuje otázka v rámci našeho tombolového dotazníku, nepropásněte šanci vyhrát iPad AIR a další ceny!

Pokračováním užívání této stránky souhlasíte s použitím cookies. více informací

Nastavení cookie na tomto webu je nastaveno pro "povoleno cookies", aby vám poskytlo nejlepší možné prohlížení stránek. Pokud budete nadále používat tento web bez změny nastavení cookie nebo klepnete na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s podmínkami použití cookie.

Zavřít